Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
port

port
[pɔ:t]
danh từ
cảng
a naval port
quân cảng
a fishing port
cảng đánh cá
close port
cảng ở cửa sông
thành phố cảng
the port authorities
(thuộc ngữ) các nhà chức trách điều hành cảng
(nghĩa bóng) nơi ẩn náu; nơi tỵ nạn
(Ê-cốt) cổng thành
(hàng hải) cửa tàu (để ra vào, bốc xếp hàng hoá...); (hàng không) cửa khẩu
an airport
sân bay (phi cảng)
a port of entry
cảng nhập
(hàng hải), (hàng không) như porthole
(kỹ thuật) lỗ thông hơi, thông gió, hút nước, tháo nước
đầu cong của hàm thiếc (ngựa)
dáng, bộ dạng, tư thế
(quân sự) tư thế cầm chéo súng (để khám)
rượu pooctô, rượu vang đỏ ngọt nặng (ở Bồ Đào Nha) (như) port wine; cốc rượu pooctô
(hàng hải) mạn trái (tàu); (hàng không) cánh trái (máy bay)
to put the helm to port
quay bánh lái sang trái
(định ngữ) trái, bên trái
on the port bow
ở mạn trái đằng mũi
any port in a storm
(tục ngữ) méo mó có hơn không, chết đuối vớ được cọc
ngoại động từ
(quân sự) cầm chéo (súng, để khám)
port arms!
chuẩn bị khám súng!
(hàng hải) quay (bánh lái...) sang trái
nội động từ
lái sang phía trái (tàu)


/pɔ:t/

danh từ
cảng
close port cảng ở cửa sông
(nghĩa bóng) nơi ẩn náu; nơi tỵ nạn

danh từ
(Ê-cốt) cổng thành
(hàng hải) cửa tàu (để ra vào, bốc xếp hàng hoá...)
(hàng hải), (như) porthole
(kỹ thuật) lỗ thông hơi, thông gió, hút nước, tháo nước...)
đầu cong của hàm thiếc (ngựa)

danh từ
dáng, bộ dạng, tư thế
(quân sự) tư thế cầm chéo súng (để khám)

ngoại động từ
(quân sự) cầm chéo (súng, để khám)
port arms! chuẩn bị khám súng!

danh từ
rượu pooctô, rượu vang đỏ ((cũng) port wine)

danh từ
(hàng hải) mạn trái (tàu)
to put the helm to port quay bánh lái sang trái
(định ngữ) trái, bên trái
on the port bow ở mạn trái đằng mũi

ngoại động từ
(hàng hải) quay (bánh lái...) sang trái

nội động từ
lái sang phía trái (tàu)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "port"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.