Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
steeply
steeply
['sti:pli]
phó từ
dốc; cheo leo


/'sti:pli/

phó từ
dốc; cheo leo

Related search result for "steeply"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.