Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
restaurant

restaurant
['restrɔnt]
danh từ
nhà hàng ăn, hiệu ăn


/'restərʤ:ɳ/

danh từ
quán ăn, tiệm ăn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "restaurant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.